fbpx

Perspective 3D asupra preistoriei.

Patrimoniul Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa

Descriere

Digitizarea tridimensională (scanare şi modelare 3D) a circa 50 de obiecte din perioada neoliticului şi eneoliticului

Obiective

Conservarea prin digitizare a unei părţi din colecţia Muzeului, promovarea şi valorificarea patrimoniului, educare

În rândul muzeelor din România tehnica digitizării 3D a obiectelor de patrimoniu arheologic sau cultural nu a mai fost utilizată până în prezent, cu două excepții: Muzeul Național de Istorie a României, prin proiectul 3DIcons și Muzeul Olteniei din Craiova în cadrul unui proiect finanțat prin programe structurale.
Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană a oferit consultanţă în cadrul acestui proiect derulat de Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, diseminând astfel experienţa dobândită prin proiectul nostru, Simte Arta.

Proiectul a realizat digitizarea tridimensională (scanare și modelare 3D) a unui număr de circa 50 de obiecte din perioada neoliticului și a eneoliticului, aparținând în special culturii Gumelnița (cca. 4500 î.Hr.) dar și epocilor bronzului și a fierului, aflate în colecția Muzeului Civilizației Gumelnița din Oltenița, jud. Călărași. Se realizează astfel conservarea şi creşterea vizibilităţii patrimoniului cultural, precum şi creşterea contribuţiei României în Biblioteca Digitală Europeană-Europeana.

Asociatia pentru Dezvoltare Urbana

Nr. înreg. în reg. Asoc. și Fund. 35 / A / 2009,

Dosar Trib. Buc. nr. 150 / 20.01.2009,

Sediu: Str. Știrbei Vodă, nr. 158, bl. 23A, ap. 7, sector 1, București, România,

Cont Bancar: RO42RNCB0072135032030001, BCR bank

CUI: 2506683

Unde-s mulți, puterea crește.

Poți contribui prin voluntariat, donații sau sponsorizări.